The Last BareleggedBefore the last rainy days, there was one hot day that I used to shoot probably my last barelegged outfit for this year :D I felt like the last barelegged person on the streets, because all people were already resigned with the upcoming winter, except me of corse!

Преди последните дъждовни дни, имаше един топъл ден, който изполвах, за да снимам най-вероятно последния си аутфит с голи крака за тази година :D Чувствах се като последния човек с голи крака на улицата, защото всички хора явно вече се бяха примирили с идващата зима, с изключение на мен разбира се!

skirt and shirt -H&M; coat-Zara; shoes and bag-Michel