Unexpected


When I came back home a few weeks ago, we looked for a nice place to shoot this outfit and then suddenly we reached this street. I've walked on this street many times, but now it was different, all the rocks were painted with faces of famous bulgarian people- singers, actors, historical heroes and so on. (the second place on the pictures, with the rocks, not the red wall :D) Nice idea, I like it!

Когато се прибрах у дома преди седмица, търсехме подходящо място за снимки и тогава попаднахме на тази улица. Минавала съм по тази улица много пъти, но този път беше различна- скалите бяха целите изрисувани с лица на известни българи- певци, актьори и герои от историята (второто място от снимките, не червената стена :D) Страхотна идея, харесва ми!

top-Mango; jeans-Miss 60(old); shoes and bag-Michel; sunglasses- Zara