Guess Bags

Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket
I'm in love with these Guess bags, especially the first and the second one with the snake pocket. Actually, Guess bags are perfect gift for Christmas- I got one last year and I'm wearing it always! These days I'm going to show you my wish list for this Christmas, I'm still thinking about it :)

Обожавам тези чанти на Guess и по-специално първата и втората със змийското джобче. Всъщост, една Guess чанта е доста подходящ подарък за Коледа- миналата година получих такава чанта и я нося постоянно! Тези дни ще ви покажа листата си за тази Коледа, все още я обмислям :)