DIY: Diversify Your Black Pants

 photo DSC_0185_zps10e1675f.jpg
I've decided to diversify one of my many black pants. I bought a gold chain and looked for different ways to sew it on the pants. Here the many options that came to my mind:

Реших да ранообразя един от многото ми черни пантарлони. Купих златна верижка и потърсих различни начини да я зашия на панталона. Ето и някои от многобройните опции, които измислих:


 photo DSC_0191_zps4cc356d7.jpg  photo DSC_0203_zpsc25b1614.jpg  photo DSC_0171-1_zps7c4af7a3.jpg  photo DSC_0160_zps097897f8.jpg  photo DSC_0159_zpsee34f90b.jpg

Мy final creation- tomorrow on the blog! :)

Крайна ми творба- утре в блога! :)